Diavetítő
Naptár

 

 

Mindenek elött  a

Biztonság !!!

 

  És NE LEGYÜNK ILYENEK!!! De még hasonlól sem:)

 

Számszer biztonság 
 

 Fő a biztonság. Közhelyes és elcsépelt kijelentésnek tűnik e rövid mondat. Ha a számszeríjászattal kapcsolatban emlegetjük, akkor ne feledjük el, hogy egy  a törvény betűje szerint- egy , közbiztonságra különösen veszélyes, eszközről van szó amire lőtéri szabályok vonatkoznak stb. Ha a törvényalkotók elveti is a sulykot kissé azért gondatlan kézben ön és közveszélyessé válhat. Ezért mielőtt számszeríjászatra adnánk a fejünket érdemes átgondolnunk mire kell odafigyelni, hogy biztonsággal, eredményesen használjuk "fegyverünket".

 Persze nem kell mindjárt több száz oldalas vizsgaanyagra gondolnunk. A biztonsági előírások egyszerűek néhány kiegészítéssel ugyanazok amiket a kézi íjaknál be kell tartanunk:

 1. 1, ha lőtéren vagy íjász lőpályán lövünk, be kell tartanunk a lövészet vezetőjének utasításait, amikor engedélyt ad a lövésre, lövünk, amikor azt mondja, hogy állj akkor abbahagyjuk.
 2. ha versenyen vagyunk be kell tartanunk a versenyekre vonatkozó szabályokat amiket a versenyek túlnyomó részén ismertetnek
 

 továbbá vagyis részletesen:

 1. a számszeren lövésbiztosítónak kell lennie. Ha automata van rajta akkor nincs vele gondunk, ha manuális akkor be kell idegződnie, hogy a felhúzás után biztosítsuk a szerkezetet.
 2. ügyeljünk drágaszágunk jó "műszaki" állapotára. Ellenőrizzük a csavarok megfelelő rögzítési képességét. Figyeljük az ideget, alkalmazzunk síkosítást, hogy tovább tartson, ha sérült cseréljük ki, mert szakadás esetén sérülést okozhat.
 3. jól járunk, ha van a szerkezetünkön üreslövés biztosító, sok kellemetlen tapasztalattal leszünk szegényebbek általa.
 4. lövés előtt ügyeljünk a vessző behelyezésére. Mindig érintkeznie kell az ideggel. /Ha a gyártó moon (félhold) nockot javasol akkor azt használjuk, nem véletlenül teszik ezt./
 5. vesszőt csak a lőállásba tegyük a számszerbe.
 6. ha bent van a vessző fokozottan ügyeljünk. A biztosítók általában jól működnek, de az ördög nem alszik. Soha ne forduljunk el a lőiránytól és lehetőleg a célzást kivéve ne emeljük 45o felé a számszert.
 7. ha nincs üreslövés biztosítónk a lövés előtt elellenőrizzük bent van-e a fránya vessző
 8. a lövésbiztosítót csak közvetlenül a lövés (célzás) előtt, már célra tartva állítsuk lövési helyzetbe.
 9. lövés előtt győződjünk meg, hogy a lőirányban nem tartózkodik élőlény.
 10. verseny közben, ha társaink figyelmeztetnek az esetleges veszélyhelyzetre azonnal biztosítsunk be és annak elhárulása után folytassuk.
 

 Összefoglalva: legyünk eszünknél, ne bohóckodjunk, menősködjünk, figyeljünk magunkra és a környezetünkre. Ha a fenti szabályokat betartjuk már csak lőni, távot becsülni, megfelelően állni, lélegezni, stb. kell megtanulnunk, de ezek és az elért telitalálatok jelentik az igazi élvezetet.

 
 
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet -

a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrôl


A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a mellékletben felsorolt közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre és az azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. forgalmazás: a közbiztonságra veszélyes eszköz továbbadására irányuló tevékenység, ideértve a kereskedelmi tevékenységet is;

2. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott közúti szállító vagy vontató eszköz;

3. közforgalmú közlekedési eszköz: bárki által azonos feltétellel igénybe vehető közlekedési eszköz;

4. közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét;

5. nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

3. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni.

(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom

a) a Magyar Honvédségre, a Határőrségre, a rendvédelmi szervekre, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi;

b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében használt eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, ha a tényleges munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez (tevékenységhez) szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illetőleg egyéb biztonságos módon történik;

c) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más hasonló rendezvény megtartásához szükséges;

d) a legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázspray-re, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket.

4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek részére forgalmazható.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem vámkezelhetők.

(3) Gázspray, íj, számszeríj, szigonypuska csomagküldő szolgálat, ügynöki tevékenység, házalás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján nem forgalmazható.

5. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában gázspray közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint közforgalmú közlekedési eszközön csak tokban, dobozban, zárt tároló eszközben vagy ruházat alá rejtve birtokolható (szállítható).

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 123/2002. (V. 15.) Korm. rendelet.

Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz:

a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);

b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);

c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;

d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);

e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);

f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).